• Wielertrimclub DHL
  • Wielertrimclub DHL
  • Wielertrimclub DHL

Donatie Fiets 3 daagse 2018

Goede Doel Donatie Fiets 3daagse 2018 aan Stichting Jeugdwerk Meers

 

Op zondag 23 juni 2019 hebben Piet Ubachs en Thei Maesen een envelop met inhoud overhandigd namens fiets trimclub “DHL” aan de organisatoren van de Kermis te Meers te weten Stichting Jeugdwerk Meers. Het sponsorgeld komt voort uit de opbrengst van de fiets-3daagse 2018. Voorzitter Anouk Smeets en penningmeester Sylvie Smeets namen de envelop met inhoud dankbaar in ontvangst.

 

 

 

Donatie Fiets 3 daagse 2017

Wielertrimclub DHL Elsloo doneert een gedeelte van de opbrengst van de Fiets 3-daagse 2017 aan

“Scouting Elsloo”

 

Wielertrimclub houdt elk jaar een fiets 3-daagse i.s.m. café "Oos Heim". Een gedeelte van de opbrengst van elk jaar wordt gedoneerd aan een Goed Doel.

In hun mooie gebouw overhandigden enkele afgevaardigden van Wielertrimclub "DHL" Elsloo de gift van de Fiets 3-daagse.

Dit in aanwezigheid van de Bevers en hun leidster Gerry Paulussen, voorzitter Ferdinant Geilen en secretaris Annie Geilen. (zie foto)

Scouting Elsloo is een jeugd- en jongerenvereniging in Elsloo waar iedere week de leden met veel enthousiasme een leuke vrijetijdsbesteding hebben. 

De jeugd- en jongerenvereniging Scouting Elsloo is gevestigd in Catsop ( Elsloo ) in Zuid Limburg,   aan de achterzijde van de voetbalvelden van Haslou Voetbal Vereniging. In deze accommodatie, de Wagspanning genaamd, komen wekelijks de 6 speltakken bij elkaar voor hun opkomst. Het gebouw is bereikbaar via de parkeerplaats gelegen aan het Kempken.

 

De 6 speltakken zijn;;

-Bevers

- Shanti’s

- Welpen

- Scouts

- Explores

- De Stam

Op de foto zijn het Bevers ( 5 tot 7 jaar)

 

 

  

Wij wensen scouting Elsloo nog een plezierig jaar en gaan ervan uit dat ze een goede bestemming voor de gift zullen vinden.

 

 

 

Donatie fiets 3 daagse 2016

Wielertrimclub DHL Elsloo doneert een gedeelte van de opbrengst van de Fiets 3-daagse 2016 aan Stichting ALS Nederland, mede omdat 1 lid van onze vereninging is getroffen door deze verschikkelijke ziekte.

Wielertrimclub “DHL” houdt elk jaar een fiets 3-daagse i.s.m. café "Oos Heim", waarvan een gedeelte van de opbrengst elk jaar wordt gedoneerd aan een Goed Doel. Dit jaar was de donatie bestemd ALS. Onderstaande de reactie van stichting ALS Nederland op onze donatie.

Laatst zag ik uw fantastisch donatie aan onze stichting voorbij komen. Ik wilde u, en natuurlijk ook de deelnemers van de fietsdriedaagse, graag even met een persoonlijk mailtje bedanken! 

 

Wat verdrietig dat een lid van jullie verenging is getroffen door ALS. Wat ontzettend fijn dat jullie een gedeelte van de opbrengst aan ons steunen. Het zijn mensen zoals jullie die ervoor zorgen dat wij steeds meer stukjes van de grote ALS-puzzel kunnen leggen. Hoe meer we te weten komen over de oorzaak, hoe dichter we bij de oplossing komen. Met jullie donatie dragen jullie bij aan de financiering van deze onderzoeken en helpen jullie tevens mee aan een verbeterde zorg voor mensen met ALS. Hier vinden jullie welke projecten wij financieren: https://www.als.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/

 

Dus, heel veel dank! En mochten wij nog iets voor jullie kunnen doen of mochten jullie nog behoefte hebben aan meer contact met onze stichting, dan horen mijn collega’s of ik het graag. 

 

 

Donatie Fiets 3 daagse 2015

 

Wielertrimclub DHL Elsloo doneert een gedeelte van de opbrengst van de Fiets 3-daagse 2015 aan Boerderij Breyhaag op Watersley, Sittard

Wielertrimclub “DHL” houdt elk jaar een fiets 3-daagse i.s.m. café "Oos Heim", waarvan een gedeelte van de opbrengst elk jaar wordt gedoneerd aan een Goed Doel. Dit jaar is de donatie bestemd voor Broederij Breyhaag op Watersley in Sittard. Klik hier om voor het verslag.

 

 

 

Donatie Fiets 3 daagse 2014

Wielertrimclub DHL Elsloo doneert een gedeelte van de opbrengst van de Fiets 3-daagse 2014 aan de Stichting PLS

 

Wielertrimclub “DHL” houdt elk jaar een fiets 3-daagse i.s.m. café "Oos Heim", waarvan een gedeelte van de opbrengst elk jaar wordt gedoneerd aan een Goed Doel. Dit jaar is de donatie bestemd voor de Stichting PLS die haar zetel heeft in de gemeente Stein. De stichting ontvangt op zaterdag 22 november 2014 om 11.00 deze donatie van Wielerclub DHL uit Esloo. Als locatie is gekozen voor de Brasserie in Steinerbos waar LOS aanwezig zal zijn om foto’s te maken van deze donatie. Foto’s van deze donatie worden gepubliceerd op de website van WTC-DHL, website van LOS, Stein In Beeld Fotoblog en op de kabelkrant van de LOS.

  hh24815

Het bestuur van de Stichting PLS wil de ziekte meer op de kaart te zetten, in eerste instantie in de provincie Limburg, later ook richting de rest van Nederland. De stichting wil zich presenteren als een stichting die opkomt voor de mensen met PLS.
Ze wil dit bereiken onder andere door een videofilm "PLS in beeld" te laten maken.
De financiële middelen om dit project te realiseren moet de stichting bij elkaar krijgen via sponsoring en giften. Doneer op rekeningnummer: NL37 SNSB 0902 2158 92

 

"PLS in beeld" laat de kijker kennis maken met deze zeldzame ziekte en maakt inzichtelijk dat PLS zeer grote gevolgen heeft voor de patiënt direct betrokkenen, zoals de partner, (klein)kinderen, familie en vrienden.
Vooral de fysieke beperkingen en de enorme emotionele impact van PLS zullen hierin worden belicht.

 

Elke donatie is welkom. De Stichting PLS bedankt de Wielertrimclub DHL Elsloo voor hun steun om de doelstelling te doen slagen.

  hh24811

Doelstelling van de Stichting PLS:

 Het mogelijk maken voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van PLS.

  • Er naar streven om onderzoek voor medicijnen te ontwikkelen/produceren ter vertraging/stoppen voor PLS.
  • Naamsbekendheid, erkenning voor PLS en deze naamsbekendheid vasthouden.
  • Begrip voor PLS, zowel voor de patiënt als voor de direct betrokkenen die dagelijks worden geconfronteerd met de beperkingen en zorg van een PLS patiënt.
  • Verbeteren van levenskwaliteit en zorg voor PLS patiënten.
  • Meer informatie over de aandoening PLS ter beschikking stellen aan artsen en hulpverleners via eigen brochures, verwijzen naar bestaande info.
  • Het verhaal van de PLS patiënt in de praktijk van de huisarts uitvoerig bespreken,   bestuderen/behandelen en doorgeven aan collega artsen.
  • Lotgenotencontact organiseren.

Website Stichting PLS: http://www.p-l-s.nl/

Persoonlijke ervaringen met PLS: http://www.pls-joslotz.nl/

 

 

 

 

Wielertrimclub DHL Elsloo doneert een gedeelte van de opbrengst van

de Fiets 3-daagse 2013 aan:

Kinderdagcentrum ‘T Steyntje

 

 Wielertrimclub “DHL” houdt elk jaar een fiets 3-daagse i.s.m. café "Oos Heim", waarvan een gedeelte van de opbrengst elk jaar wordt gedoneerd aan een Goed Doel.

 Enkele afgevaardigden van Wielertrimclub "DHL" Elsloo overhandigen in kinderdagcentrum’T Steyntje in Stein een gedeelte van de opbrengst van de Fiets 3-daagse, die zij afgelopen zomer in samenwerking met café "Oos Heim" hebben georganiseerd aan enkele kinderen. Met deze sponsoring is een dvd- speler en een televisie al aangeschaft.goede doel 2013-1

 

 Het kinderdagcentrum

 In het kinderdagcentrum in Stein bieden ze ondersteuning in de vorm van dagbegeleiding en behandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Ook als dit gecombineerd is met gedragsproblematiek of een meervoudige beperking. De kinderen die het dagcentrum bezoeken zijn in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Sommige kinderen zijn ouder. Ze leggen grote nadruk op ontwikkeling in de breedste zin van het woord, op het bevorderen en behouden van de sociale redzaamheid en op integratie in de samenleving.

 

 Hun uitgangspunt

 Het kind staat bij hun centraal, het geeft hun aan waar het behoefte aan heeft. Samen met de ouders kijken en luisteren ze goed naar het kind en bieden ze dat wat het van hun vraagt. Het woord samen is voor hun een belangrijk begrip. Samen met ouders/verzorgers en het hele team werken ze aan de ontwikkeling van de kinderen en blijven hierover in gesprek. Met het hele team streven ze er naar dat de kinderen zich prettig en veilig voelen. Wanneer dit het geval is kunnen kinderen zich ontwikkelen.

Het geeft de leden van wielertrimclub "DHL" Elsloo als inwoners van de gemeente Stein een goed gevoel om hieraan mee te kunnen werken. 
Maar bovenal danken wij alle fietsers en sponsors die aan deze zevende Fiets 3-daagse hebben meegedaan,want zij hebben uiteindelijk dit mooie geschenk mogelijk gemaakt!

goede doel 2013-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen dat jullie dit jaar op 25, 26 en 27 juli 2014 weer van de partij zullen zijn, zodat wij als organisatie wielertrimclub "DHL" Elsloo en café "Oos Heim" weer een ander goed doel kunnen steunen.

 

Bedankt namens allen

 

Wielertrimclub DHL Elsloo doneert een gedeelte van de opbrengst van de Fiets 3-daagse 2012 aan:

stichting “Basissport Limburg”

 

Wielertrimclub houdt elk jaar een fiets 3-daagse i.s.m. café "Oos Heim", waarvan een gedeelte van de opbrengst elk jaar wordt gedoneerd aan een Goed Doel.

 

Enkele afgevaardigden van Wielertrimclub "DHL" Elsloo overhandigen in de sporthal "Overmunthe" in Urmond een gedeelte van de opbrengst van de Fiets 3-daagse, die zij afgelopen zomer in samenwerking met café "Oos Heim" hebben georganiseerd aan John Smeets en voorzitter Henk Levels van de stichting “Basissport Limburg”. 

 

                         Op de foto John Smeets, voorzitter Henk Levels en een delegatie van "DHL"

Donatie foto 2012

 

De sportinstuif voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten Stein werkt met vrijwilligers. Wekelijks, op dinsdagavond, organiseren zij een sportavond in sporthal Overmunthe: dit is zeker, naarmate meer zorg wordt gevraagd, geen eenvoudige opgave.

Zij gebruiken in de sporthal speciale materialen en telkens hebben ze nieuwe dingen nodig om het sporten door middel van een aantal aanpassingen leuker te maken zoals kleinere badmintonrackets, een opzetring voor het basketbalnet, bodemmarkeringen enz. enz. Ook zijn er enkele visueel gehandicapten bij waar ook speciale materialen voor nodig zijn.

De stichting organiseert tal van andere activiteiten zoals een playbackshow, aan het einde van het sportjaar een eindactiviteit, een carnavalsavond en een bezoek van de Sint.

De stichting “Basissport Limburg” is dan ook heel blij met deze sponsoring en zal deze goed besteden.

Voorzitter Henk Levels bedankt ons hartelijk namens de sporters en vrijwilligers.

 

Het geeft de leden van wielertrimclub "DHL" Elsloo als inwoners van de gemeente Stein een goed gevoel om
hieraan mee te kunnen werken.
Maar bovenal danken wij alle fietsers en sponsors die aan deze zesde Fiets 3-daagse hebben meegedaan,
want zij hebben uiteindelijk dit mooie geschenk mogelijk gemaakt!

Wij hopen dat jullie dit jaar op 5, 6 en 7 juli 2013 weer van de partij zullen zijn, zodat wij als organisatie wielertrimclub "DHL" Elsloo en café "Oos Heim" weer een ander goed doel kunnen steunen.

 

Bedankt namens allen

 

 

Wielertrimclub DHL Elsloo doneert een gedeelte van de opbrengst van de Fiets 3-daagse 2011 aan:

stichting “El Manguaré”

 

het verslag kan hier gedownlaod worden

 

 

Wielertrimclub DHL Elsloo doneert een gedeelte van de opbrengst van de Fiets 3-daagse aan Kloosterorde "Sterre der Zee"

                                                          

                                                            het verslag kan hier gedownload worden

 

Leuke reactie vanuit Oekraïne


Naar aanleiding van de donatie ontvingen we een leuke reactie vanuit Oekraïne die u hier kunt downloaden.  

( Programma Acrobat Reader is hiervoor vereist )

 

Fiets 3-daagse Elsloo doneert gedeeltelijke opbrengst aan stichting Marco Limburg

 

het verslag kan hier gedownload worden

 
Meer artikelen...